Pozvánka na výroční členskou schůzi dne 16.3.2018

Pozvánka

na výroční členskou schůzi ZD Kovářov,  která se bude konat v pátek dne 16.3.2018 v 9,30 hod v kulturním domě v Kovářově s následujícím programem :

  1. Zahájení
  2. Volba návrhové a mandátové komise
  3.  Zpráva z jednání představenstva
  4. Rozbor hospodaření, schválení účetní uzávěrky
  5. Zpráva kontrolní komise
  6.  Diskuse
  7.  Usnesení
  8. Závěr, občerstvení

Doprava zajištěna.                                                         Představenstvo ZD Kovářov

Odjezdy taxi :

Vesec 8,30 Přílepov 8,35  Sobědraž 8,40  Zahrádka 8,45 Kostelec 8,50  Žebrakov 9,00  Chrást 9,05 Zahořany 9,15 Zlučín 9,20 Radvánov 9,25 Kovářov 9,30 hod

Lašovice 8,50 Jalovčí 8,55 Předbořice 9,00 Březí 9,05 Řenkov 9,15 Vladyčín 9,20 Vepice 9,25 Kovářov 9,30 hod

————————————————————————————————————————————————————————————————————–

            P l n á   m o c

Dávám tímto plnou moc panu (paní) ………………………………………………………………………………………….

k zastupování na výroční členské schůzi ZD Kovářov dne 16.3.2018

…………………………………………………………..

                                                                                                                                                                podpis