Archiv rubriky: Nezařazené

Pozvánka na VČS

P o z v á n k a

na výroční členskou schůzi ZD Kovářov, která se bude konat v pátek dne 5.4.2019  v 9,30 hod v kulturním domě v Kovářově s následujícím programem :

Program :

 • 1. Zahájení 
 • 2.  Volba návrhové, mandátové komise a volební komise 
 • 3. Zpráva z jednání představenstva
 • 4. Volba orgánů družstva
 • 5. Rozbor hospodaření, schválení účetní uzávěrky, zpráva auditora 
 • 6. Zpráva kontrolní komise
 • 7. Vyhlášení výsledků voleb 
 • 8. Změna stanov
 • 9. Diskuse
 • 10. Usnesení 
 • 11. Závěr, občerstvení

K bodu 8 :

Mění se počet členů představenstva v Článku 16 Představenstvo a) tak, že představenstvo má 7 členů. 

Doprava zajištěna.                                                             

Představenstvo ZD Kovářov.

Odjezdy taxi :

Vesec 8,30 Přílepov 8,35 Sobědraž 8,40 Zahrádka 8,45 Kostelec 8,50 Žebrakov 9,00 Chrást 9,05 Zahořany 9,15 Zlučín 9,20 Radvánov 9,25 Kovářov 9,30 hod

Lašovice 8,50  Jalovčí 8,55  Předbořice 9,00  Březí 9,05  Řenkov 9,15 Vladyčín 9,20  Vepice 9,25  Kovářov 9,30 hod P l n á   m o c

 

Dávám tímto plnou moc panu /paní/   ………………………………………………………..     

k zastupování na výroční členské schůzi ZD Kovářov dne 5.4.2019

 

 

…………………………………….