Úvodní stránka

Zemědělské družstvo Kovářov vzniklo dne 23.8.1973 sloučením bývalých družstev Kovářov, Kostelec nad Vltavou a Lašovice. V roce 1992 byla provedena transformace družstva a podnik dále hospodaří jako družstvo.

Družstvo je zařazeno do bramborářsko-ovesné výrobní oblasti.. 

V rostlinné výrobě se podnik zaměřuje na produkci tržních plodin – obilovin a technických plodin, zajišťuje objemná krmiva pro živočišnou výrobu.

V živočišné výrobě se družstvo zaměřuje na produkci mléka, výkrm jatečných býků a pastevní odchov skotu.

Družstvo se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku.

Společnost je vedená Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl Dr XXXXII, vložka 2294.


ZÁKLADNÍ INFORMACE

ZD Kovářov
398 55 Kovářov 113

Telefon: 382 594 291
Fax: 382 594 123
Email: zdkovarov@quick.cz

IČO: 00112437
DIČ: CZ00112437